Šiuo metu klientams ieškome:


Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių

LII; parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis (atsakomasis redaktorius), Rimvydas Petrauskas, Vilnius: LII leidykla, 2005, 422, [2] p., [4] iliustr. lap.: iliustr.

 Leidinyje lietuvių kalba skelbiami XIII–XV a. pradžios istorijos šaltiniai, kurie atskleidžia Lietuvos valstybės susidarymą, pirmojo jos valdovo veiklą ir tragišką likimą, asmenybę ir jos vertinimus iki XVII a. vidurio. Pirmojoje dalyje pateikiami beveik visa su Mindaugo asmeniu ir veikla susijusi istorinė medžiaga: jo dokumentai, plačios kaimynų metraščių ir kronikų ištraukos. Antrojoje dalyje pirmą kartą lietuviškai spausdinamas visas „Eiliuotos Livonijos Kronikos“ tekstas – vienas iš svarbiausių XIII a. Lietuvos istorijos šaltinių.***************************************************************************

Perkame tik tvarkingas knygas, išleistas jau po 2000 metų.

Mokame nuo 0,20 cnt iki 1,5 euro, priklausomai nuo išleidimo metų, paklausos ir pasiūlos.

Už mažo formato minkštais viršeliais Svajonių romanus (nuo 2010 metų) mokame 0,20 - 0,30 cnt.
Už Pasaulinės fantastikos aukso fondo knygas mokame nuo 0,20 cnt. iki 1,00 eur.

Už mažo formato minkštais viršeliais detektyvus rusų kalba (nuo 2010 metų) mokame 0,20 - 0,40 cnt.

Iš senojo leidimo knygų visada perkame šių autorių knygas:

V. Šekspyro,
E. M. Remarko,
F. Dostojevskio,
U. Eko,
F. Kafkos,
G. G. Markeso  (0,30 - 1,00 eur.), priklausomai nuo knygos.

O jei namuose turite tikrai nereikalingų knygų, kurios užima vietą, bet nenorite išmesti, galite atvežti pas mus. Su sąlygą, kad jos bus tikrai gerame stovyje. Makulatūros nerenkame. Surasime joms vietos, o gal būt, netgi rasime kam padovanoti... Juk būna laikas daryti gerus darbus.

Daugiau informacijos telefonu 8 686 76339